b.  
ch.  
d.  
emp.  
occ.  
res.  
b. 1781
ch.  
d.  
emp.  
occ.  
res.  
Children
John Buxton(1813 - )